Aktuality
Uzavření obecního úřadu do 24. 1. 2021
Zápis z veřejného zasedání ZO č. 1/2021 ze dne 11. 1. 2021
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2021 - COOP Hořovice
Aktuální informace v souvislosti s COVID-19- 7. 1. 2021
Pohotovostní služby stomatologů - leden 2021
Tříkrálová sbírka
Informace z obecního úřadu leden 2021 - pozor změna poplatků
Rozpočtové opatření č. 8/2020
Schválený rozpočet na rok 2021
Zápis z veřejného zasedání ZO č. 6/2020 ze dne 16. 12. 2020
OZV č. 3/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Integrace veřejné dopravy - oblast Berounska a Hořovicka
Uzavření obecní knihovny
Informace o změně úředních hodin na obecním úřadě