Aktuality

MZ ČR - Zdůvodnění proč se dělají opatření

Uzavření obecní knihovny

Zrušení obecních akcí

Informace o změně úředních hodin na obecním úřadě

Výsledky voleb do Zastupitelstva Středočeská kraje v naší obce

Informace z obecního úřadu - říjen 2020

Nařízení KHS č. 4/2020

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 4/2020 ze dne 7. 9. 2020

Rozpočtové opatření č. 5/2020

Nabídka kominických prací

Rozpočtové opatření č. 4/2020

Nabídka - Anděl strážný - SOS tlačítko

2020 - Dotace ze SFŽP ČR na akci "Kanalizace Újezd"

Výroční zpráva za rok 2019

Poplatky v roce 2020