Přijaté dotace

2019 - Rekonstrukce jímacího objektu vodovodu obce Újezd

V prosinci 2019 obdržela obec rozhodnutí o poskytnutí dotace z

MZe ČR, program 12930 - Podpora výstavby a technické zhodnocení

infrastruktury vodovodů a kanalizací II na akci "Rekonstrukce jímacího objektu

vodovodu obce Újezd" ve výši 3 049 000,- Kč.

2018 - Bezdrátový rozhlas

V roce 2018 održela obec dotaci ze Středočeského fondu obnovy venkova

2017 - 2020 dotace na akci Újezd - bezdrátový rozhlas ve výši 275 212,- Kč.

Celkové náklady na akci 344 015,- Kč.

2018 - Oprava komunikace v obci Újezd

V roce 2018 obdržela obec dotaci z MMR ČR - program 1781 - Podpora rozvoje

regionu ve výši 983 268,- Kč na opravu komunikace u lesa.

Celkové náklady akce: 2 161 082,- Kč

 

2017 - Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu - okres Beroun

V roce 2017 obdržela obec dotaci na projekt

"Snížení energetické náročnosti obecního úřadu - okres Beroun".

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou uniií - Fondem soudržnosti v rámci

Operačního programu Životní prostředí - viz příloha.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
snizeni-energeticke-narocnosti-objektu-obecni-urad-okres-beroun-ok.pdf 1804.1 Kb

2020 - Dotace ze SFŽP ČR na akci "Kanalizace Újezd"

V červenci obec obdržela rozhodnutí č. 1190400140 o poskytnutí finančních

prostředků ze SFŽP ČR.

Podpora formou dotace ve výši 50 388 906,88 Kč  tj. 63,75 % ze základu pro

stanovení podpory ve výši 79 041 422,56 Kč.

Období realizace: 2021 - 2024.

Výzva č. NPŽP 4/2019.