Přijaté dotace

2018 - Bezdrátový rozhlas

V roce 2018 održela obec dotaci ze Středočeského fondu obnovy venkova

2017 - 2020 dotace na akci Újezd - bezdrátový rozhlas ve výši 275 212,- Kč.

Celkové náklady na akci 344 015,- Kč.