Přijaté dotace

2018 - Oprava komunikace v obci Újezd

V roce 2018 obdržela obec dotaci z MMR ČR - program 1781 - Podpora rozvoje

regionu ve výši 983 268,- Kč na opravu komunikace u lesa.

Celkové náklady akce: 2 161 082,- Kč