Přijaté dotace

2020 - Dotace na akci Kanalizace Újezd

V červenci 2020 obdržela obec rozhodnutí č. 1190400140 o poskytnutí finančních

prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR formou dotace na

akci "Kanalizace Újezd" ve výši 50 388 906,88 Kč tj. 63,75 % ze základu pro stanovení

podpory ve výši 79 041 422,56 Kč.

Období realizace: 2021 - 2024.

Výzva č. NPŽP 4/2019.