Přijaté dotace

2020 - Dotace ze SFŽP ČR na akci "Kanalizace Újezd"

V červenci obec obdržela rozhodnutí č. 1190400140 o poskytnutí finančních

prostředků ze SFŽP ČR.

Podpora formou dotace ve výši 50 388 906,88 Kč  tj. 63,75 % ze základu pro

stanovení podpory ve výši 79 041 422,56 Kč.

Období realizace: 2021 - 2024.

Výzva č. NPŽP 4/2019.