Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Období

  • Volební období: 00.00.0000 - dosud / Složení zastupitelstva: 00.00.0000 dosud

Členové zastupitelstva

Pozice: starosta
Jméno: Alena Frühaufová
Telefon: 311577562 724181070
Funkce: starostka

Pozice: místostarosta
Jméno: Ing. Petr Leksa
Telefon: 724033238
Funkce: místostarosta

Jméno: Ptáčková Gabriela
Funkce: člen zastupitelstva - předsedkyně kontrolního výboru

Jméno: Ludmila Jindrová
Funkce: člen zastupitelstva - předsedkyně kontrolního výboru

Jméno: Josef Pazdera
Funkce: člen zastupitelstva - předseda stavebního výboru

Jméno: Pavel Procházka
Funkce: člen zastupitelsva - předseda finančního výboru

Jméno: Václav Štich
Funkce: člen zastupitelstva - předseda výboru veřejného pořádku


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.