Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Pozice Jméno Telefon Funkce
starosta Alena Frühaufová 311577562 724181070 starostka
místostarosta Ing. Petr Leksa 724033238 místostarosta
Ptáčková Gabriela člen zastupitelstva - předsedkyně kontrolního výboru
Ludmila Jindrová člen zastupitelstva - předsedkyně kontrolního výboru
Josef Pazdera člen zastupitelstva - předseda stavebního výboru
Pavel Procházka člen zastupitelsva - předseda finančního výboru
Václav Štich člen zastupitelstva - předseda výboru veřejného pořádku


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.