Obecní vodovod

Cena vodného od 1. 1. 2021

Na základě usnesení zastupiteltva obce č. 8/6/2020 ze dne 16. 12. 2020

je cena vodného od 1. 1. 2021 40,- Kč/m3.

Platba záloh vodného na účet č. 19-6491680297/0100  VS - číslo popisné.

Splatnost záloh říjen, leden, duben.

Vyúčtování k 30. 6.