Obecně závazné vyhlášky
OZV č. 2/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
OZV č. 1/2022 o nočním klidu
OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
OZV č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
OZV č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
OZV č. 3/2019 o místním poplatku ze psů
OZV č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu
OZV č. 5/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Újezd
OZV č. 1/2019 o nočním klidu
Nařízení obce Újezd č. 1/2016 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Újezd
Obecně závazná vyhláška obce Újezd č. 1/2013 - Požární řád obce
Nařízení obce Újezd č. 1/2003