Poplatky

Poplatky v roce 2021

Odpady 2021

750,-  Kč  pro fyzickou osobu přihlášenou v obci a fyzickou osobu, která má ve vlastnictví

stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům ve kterém není přihlášena

žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Upřednostňujeme platbu poplatků bankovním převodem na účet obce Újezd:

6824131/0100, variabilní symbol = číslo popisné + rok (2232021), případně jméno a příjmení.

Platba v hotovosti je možná na obecním úřadě, v pondělí a ve středu v úředních hodinách.

Pes 2021

100,- Kč za psa, za každého dalšího 150,- Kč.

Upřednostňujeme platbu poplatků bankovním převodem na účet obce Újezd:

6824131/0100, variabilní symbol = číslo popisné + rok (2232021), případně jméno  a příjmení.

Platba v hotovosti je možná na obecním úřadě, v pondělí a ve středu v úředních hodinách.