Úřední deska
Změna jízdních řádů autobusové dopravy od 7. 3. 2021
Oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
Pozvánka na veřejné zasedání ZO - 1. 3. 2021
Mimořádné veterinární opatření - ptačí chřipka
Zápis z veřejného zasedání ZO č. 1/2021 ze dne 11. 1. 2021
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstsva obce č. 6/2020
OZV č. 3/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Návrh rozpočtu DSO Hořovicka na rok 2021
Zápis z veřejného zasedání ZO č. 5/2020 ze dne 18. 11. 2020
Informace o změně úředních hodin na obecním úřadě
Nařízení KHS č. 4/2020
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 4/2020 ze dne 7. 9. 2020
Uzavření tělocvičny do odvolání
Zveřejnění rozpočtových opatření
Úřední deska - archiv změn