Úřední deska

Informace k poplatku za psy

Splatnost poplatku za psy je do 31. 3. 2020.

Upřednostňujeme bezhotovostní platbu: č.ú- 6824161/0100   VS čp2020.

Pokud nebudou poplatky zaplaceny včas nebudou žádné sankce. (do 30. 6. 2020).