Úřední deska

Zveřejnění rozpočtových opatření

Rozpočtová opatření jsou elektronicky zveřejněna v sekci Rozpočet.

V listinné podobě jsou uložena na obecním úřadě.