Vývěska obecního úřadu

Veřejná sbírka na pomoc jižní Moravě

Obec vyhlašuje veřejnou sbírku na pomoc jižní Moravě. Občané mohou zasílat finanční

prostředky na účet obce založený pro tuto sbírku u KB, a.s. č.ú. 123-4564770287/0100,

VS 1111 nebo do pokladny obecníhoúřadu od 1. 7. 2021 do 31. 7. 2021.

Finanční prostředky budou převedeny přímo na účet postižené obce, kterou vybere

zastupitelstvo na veřejném zasedání. Zároveň rozhodne o příspěvku z rozpočtu obce.